Avís legal

OBJECTE:
Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per l'entitat ANDAMIOS LA ALGABA, SL, C/ Cami dels Minerals PI Bosc Llarg 10. 08924-SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona) amb CIF/NIF: B91634444, Espanya; i inscrita al Registre Mercantil/Associacions de Sevilla i les seves dades registrals són: Tom ( ), Foli ( ), Secció ( ), Full ( ), Inscripció ( ); així com per a la recepció de possibles sol·licituds de serveis per part de clients, contactes comercials i demandes de feina.

COMUNICACIONS:
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
 • Tfn: 936386079
 • C. Electrònic: info@andamioslaalgaba.es
 • Direcció postal: ANDAMIOS LA ALGABA, S.L., C/ Cami dels Minerals PI Bosc Llarg 10. 08924-SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona)
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.andamioslaalgaba.es, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements continguts són titularitat d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i la unió europea aplicable.
El portal d'ANDAMIOS LA ALGABA, SL, les pàgines que comprèn i la informació o elements que hi contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals ANDAMIOS LA ALGABA, SL són titulars o legítimes llicenciatàries.

CONTINGUTS:
Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals de aplicació.

ACCÉS I ÚS:
Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en aquesta, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho faci.
Les condicions d'accés a aquest Web estaran sotmeses a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L.
Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L‟incompliment d‟aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. ia no emprar-los per, entre d'altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o l'ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ANDAMIOS L'ALGABA, S.L. presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. o de tercers i, si escau, extreure'n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
No obstant això, pel vostre compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'ANDAMIOS LA ALGABA, SL, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de ANDAMIOS LA ALGABA, S.L.

Queda prohibit, excepte en els casos que ho autoritzi ANDAMIOS LA ALGABA, S.L., presentar les pàgines de ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. comercials duna altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAT:
ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per lús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través daquesta.

ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d'accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'hi ofereixen.
 • La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no es responsabilitza de lestabliment dhipervincles per part de tercers.

SERVEI:
ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts. hi incloses.

GENERALS:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web d'ANDAMIOS LA ALGABA, SL, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els jutjats i tribunals del domicili de lusuari. L'accés a la pàgina web d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. implica l'acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT:
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

HIPERENLLAÇOS:
Els hiperenllaços continguts al lloc web de ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. poden adreçar a pàgines web de tercers. ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Layout Type

select Color

Background Image